Pind og Bjerre

Switch to desktop

Matematikvideoer

Jeg har lavet femten små instruktions-videoer om de vigtigste emner i folkeskolens matematikundervisning.

Målgrupperne for videoen er

  • Lærere, som ønsker at blive bedre i stand til at forstå deres elever, og gerne vil tilbyde differentierede metoder, afhængig af de enkelte elever.
  • Lærerstuderende, som ønsker et indblik i hvad de er ved at kaste sig ud i.
  • Elever, som har brug for hjælp til lektierne.
  • Forældre, som gerne vil hjælpe deres børn med lektierne i matematik, og har svært ved at forstå hvordan deres børn regner.

De 4 videoer om regnemetoder (addition, subtraktion, multiplikation og division) gennemgår hver især først forskellige regnemetoder, og slutter med nogle almindelige fejl.
 
Links til de enkelte videoer:
Addition (plus) - 9 min
Subtraktion (minus) - 14 min 
Multiplikation (gange) - 10 min
Division (dele) - 10 min
Ligninger - 17 min
Arealer - det vigtigste - 8 min
Areal - trekanter - 8 min
Brøker - det vigtigste - 7 min
Brøker - plus og minus - 7 min 
Brøker - gange - 6 min
Brøker - division - 6 min
Procenter - det vigtigste - 7 min
Procenter - plus og minus - 8 min
Procenter - moms - 8 min
Gennemsnit - 7 min

Videoerne er udgivet med støtte af børn- og undervisningsministeriets tips- og lottomidler.